ADR Опасни товари Център за професионално обучение - Учебен център Купандолски - Дупница

„Григор Купандолски – Гришасмил“ ЕТ

Организира и провежда професионално обучение за водачи на МПС, превозващи опасни товари. Участниците в курса придобиват квалификация последните специалности:

превоз на опасни товари ADR Основен курс  
ADR превоз на опасни товари Специализиран курс Превоз на опасни товари в цистерни
АДР курс ADR Автомобилни курсове Дупница Специализиран курс Превоз на взривни вещества и изделия
АДР курс, ADR Специализиран курс Превоз на радиоактивни материали

 

Съгласно НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, курсовете за "консултанти по безопасността" при превоз на опасни товари са задължителни за всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превози на опасни товари. Провеждането на курса се извършва в специализиран кабинет в гр. Дупница, с квалифициран преподавател, осигурен от учебен център „Григор Купандолски – Гришасмил“ ЕТ.