Категория AМ - Автошкола Купандолски ДупницаИзисквания:
16 години - за управление на моторно превозно средство от категория АМ
Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „АМ", полагат само теоретичен изпит.
Необходими документи:
Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
Снимка
Копие от лична карта
Изпит за категория АМ :
Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ