Категория D - Автошкола Купандолски ДупницаОбучение: Теория и кормилна практика
Изисквания: Кандидата да има навършени 21 год., да притежава кат. С, стаж минимум 2 год.
Изпит: Теория и управление
Необходими документи за записване:
Копие на лична карта, оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.
Копие на шофьорска книжка и контролен талон.
Удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА)