Купандолски | Учебен център автошкола Дупница

Категория АМ - Автошкола Купандолски Дупница

Изисквания:

16 години – за управление на моторно превозно средство от категория АМ
Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „АМ“, полагат само теоретичен изпит.

Необходими документи:

  • Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
  • Копие от лична карта

Изпит за категория АМ:

  • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ