Купандолски | Учебен център автошкола Дупница

Възстановяване на отнети точки - Автошкола Купандолски Дупница

Възстановяване на отнети точки – aвтошколата възстановява отнети точки чрез допълнително обучение.
Веднъж годишно водачите на МПС могат да възстановяват до 1/3 от лимита, т.е. не повече от 13 контролни точки. За целта трябва да преминат курс, който АВТОШКОЛА „Купандолски – Транс“, провежда всяка събота, в рамките на шест учебни часа. В курса могат да бъдат включени само курсисти, за които е минала повече от 1 година от последното възстановяване, нямат неплатени глоби, по изтекли актове и нямат не връчени наказателни постановления.