Купандолски | Учебен център автошкола Дупница

Категория C - Автошкола Купандолски Дупница

Обучение: Теория и кормилна практика.

Изисквания:

Кандидатите да имат навършени 18 г. и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „B“.

Изпит: Теория и управление.

Необходими документи за записване:

  • Копие на лична карта, oригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
  • Паспортна снимка – 1 бр.Копие на шофьорска книжка и контролен талон.
  • Удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА).