Купандолски | Учебен център автошкола Дупница

Записване Онлайн - Учебен център Купандолски - Дупница

Център за професионално обучение Дупница – Купандолски Мото ООД

Отличната материално-техническа база и висококвалифицираният преподавателски състав осигуряват качество в обучението в съответствие със законодателството на Република България и международните стандарти.

Обучението предлага: на заетите лица, по-добри възможности за запазване на съществуващото работно място, по-добри възможности за кариера на работното място.
на безработните лица, нови възможности за реализацията им на пазара на труда, придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес.Списък на професиите, специалностите и степента на професионална квалификация, по която се извършва професионалното обучение:

Обучение: Теория и кормилна практика
Необходими документи за записване:

  • Копие на лична карта.
  • Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
  • Паспортна снимка – 2 бр.
  • Медицинско свидетелство

Обучение: Теория и кормилна практика
Необходими документи за записване:
Копие на лична карта,
Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 2 бр.

  • Медицинско свидетелство

Регистър на издадените лицензии

Лицензия № 200312113 Издадена на Център за професионално обучение към ЕТ „Григор Купандолски-Гришасмил“, гр. Дупница, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 19/ 17.12.2003 г. Седалище и адрес на управление: Гр. Дупница, пк 2600 Област Кюстендил Адрес ул. „Нилолаевска“ 55А Предлагани професии, специалности:
Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Дата на лицензиране
582090 Помощник пътен строител 5820901 Пътища, магистрали и съоръжения първа 07.02.2011 г.
622030 Работник в озеленяването 6220301 Озеленяване и цветарство първа 07.02.2011 г.
521110 Шлосер 5211101 Шлосерство първа 08.03.2017 г.
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220409 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна втора 08.03.2017 г.
525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника трета 08.03.2017 г.
525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътно – строителна техника трета 08.03.2017 г.
582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура трета 08.03.2017 г.
213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн трета 11.01.2013 г.
322010 Библиотекар 3220101 Библиотекознание трета 11.01.2013 г.
345040 Сътрудник в бизнес – услуги 3450401 Бизнес – услуги втора 11.01.2013 г.
347010 Сътрудник по управление на индустриални отношения 3470101 Индустриални отношения трета 11.01.2013 г.
623060 Работник в горското стопанство 6230602 Дърводобив първа 11.01.2013 г.
623060 Работник в горското стопанство 6230603 Дивечовъдство първа 11.01.2013 г.
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време трета 11.01.2013 г.
812020 Планински водач 8120201 Туризъм трета 11.01.2013 г.
815030 Маникюрист-педикюрист 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика втора 11.01.2013 г.
840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт трета 11.01.2013 г.
861020 Спасител при бедствия, аварии и катастрофи 8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи трета 11.01.2013 г.
814030 Организатор на обредно-ритуални дейности 8140301 Организация на весели обредно-ритуални дейности трета 12.10.2010 г.
814030 Организатор на обредно-ритуални дейности 8140302 Организация на траурни обредно-ритуални дейности трета 12.10.2010 г.
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа 13.11.2009 г.
525120 Работник по транспортна техника 5251201 Автобояджийство първа 13.11.2009 г.
525120 Работник по транспортна техника 5251202 Автотенекеджийство първа 13.11.2009 г.
582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи първа 13.11.2009 г.
762020 Сътрудник социални дейности 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск трета 15.06.2010 г.
762020 Сътрудник социални дейности 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания трета 15.06.2010 г.
762030 Помощник – възпитател 7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца трета 15.06.2010 г.
813080 Организатор на спортни прояви и първенства 8130801 Организация на спортни прояви и първенства трета 15.06.2010 г.
851010 Еколог 8510101 Екология и опазване на околната среда трета 15.06.2010 г.
343010 Финансист 3430101 Банково дело трета 15.07.2009 г.
343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело трета 15.07.2009 г.
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство трета 15.07.2009 г.
345060 Касиер 3450601 Касиер първа 15.07.2009 г.
345120 Икономист 3451201 Индустрия трета 15.07.2009 г.
345120 Икономист 3451202 Търговия трета 15.07.2009 г.
345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство трета 15.07.2009 г.
345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт трета 15.07.2009 г.
346020 Офис – секретар 3460201 Административно обслужване втора 15.07.2009 г.
522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати втора 15.07.2009 г.
522020 Електромонтьор 5220204 Електрообзавеждане на производството втора 15.07.2009 г.
522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника втора 15.07.2009 г.
522020 Електромонтьор 5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника втора 15.07.2009 г.
522020 Електромонтьор 5220210 Електрически инсталации втора 15.07.2009 г.
522020 Електромонтьор 5220211 Електродомакинска техника втора 15.07.2009 г.
541030 Хлебар – сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия втора 15.07.2009 г.
541030 Хлебар – сладкар 5410302 Производство на сладкарски изделия втора 15.07.2009 г.
543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели втора 15.07.2009 г.
543020 Оператор в дървообработването 5430202 Производство на врати и прозорци втора 15.07.2009 г.
543020 Оператор в дървообработването 5430203 Производство на тапицирани изделия втора 15.07.2009 г.
543020 Оператор в дървообработването 5430207 Производство на дървесни плочи втора 15.07.2009 г.
543090 Работник в дървообработването 5430901 Производство на фасонирани материали първа 15.07.2009 г.
543090 Работник в дървообработването 5430902 Производство на тапицирани изделия първа 15.07.2009 г.
543090 Работник в дървообработването 5430905 Производство на врати и прозорци първа 15.07.2009 г.
543090 Работник в дървообработването 5430906 Производство на мебели първа 15.07.2009 г.
582040 Строител – монтажник 5820401 Стоманобетонни конструкции втора 15.07.2009 г.
582040 Строител – монтажник 5820402 Метални конструкции втора 15.07.2009 г.
582040 Строител – монтажник 5820403 Сухо строителство втора 15.07.2009 г.
582040 Строител – монтажник 5820404 Дограма и стъклопоставяне втора 15.07.2009 г.
582040 Строител – монтажник 5820405 Изолации в строителството втора 15.07.2009 г.
582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820501 Вътрешни ВиК мрежи втора 15.07.2009 г.
582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820502 Външни ВиК мрежи втора 15.07.2009 г.
582060 Пътен строител 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях втора 15.07.2009 г.
621110 Работник в растениевъдството 6211101 Зеленчукопроизводство първа 15.07.2009 г.
621110 Работник в растениевъдството 6211102 Трайни насаждения първа 15.07.2009 г.
622020 Озеленител 6220201 Цветарство втора 15.07.2009 г.
622020 Озеленител 6220202 Парково строителство и озеленяване втора 15.07.2009 г.
623060 Работник в горското стопанство 6230601 Лесокултурни дейности първа 15.07.2009 г.
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството трета 15.07.2009 г.
811010 Хотелиер 8110103 Организация на дейностите в места за настаняване втора 15.07.2009 г.
811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения трета 15.07.2009 г.
811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг трета 15.07.2009 г.
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения първа 15.07.2009 г.
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения първа 15.07.2009 г.
815020 Козметик 8150201 Козметика втора 15.07.2009 г.
341020 Продавач – консултант 3410201 Продавач – консултант втора 17.12.2003 г.
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес втора 17.12.2003 г.
521090 Заварчик 5210901 Заваряване първа 17.12.2003 г.
525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника втора 17.12.2003 г.
525020 Монтьор на транспортна техника 5250202 Пътностроителна техника втора 17.12.2003 г.
525060 Монтьор на подемно – транспортна техника 5250601 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства втора 17.12.2003 г.
525060 Монтьор на подемно – транспортна техника 5250602 Подемно – транспортна техника с електрозадвижване втора 17.12.2003 г.
542110 Шивач 5421101 Шивачество първа 17.12.2003 г.
542120 Обущар 5421201 Обущарство първа 17.12.2003 г.
582030 Строител 5820302 Кофражи втора 17.12.2003 г.
582030 Строител 5820303 Армировка и бетон втора 17.12.2003 г.
582030 Строител 5820304 Зидария втора 17.12.2003 г.
582030 Строител 5820305 Мазилки и шпакловки втора 17.12.2003 г.
582030 Строител 5820306 Вътрешни облицовки и настилки втора 17.12.2003 г.
582030 Строител 5820307 Външни облицовки и настилки втора 17.12.2003 г.
582030 Строител 5820309 Бояджийски работи втора 17.12.2003 г.
582030 Строител 5820310 Строително дърводелство втора 17.12.2003 г.
582030 Строител 5820311 Строително тенекеджийство втора 17.12.2003 г.
582030 Строител 5820312 Покриви втора 17.12.2003 г.
621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство втора 17.12.2003 г.
623030 Механизатор на горска техника 6230301 Механизация на горското стопанство втора 17.12.2003 г.
623040 Лесовъд 6230401 Горско стопанство втора 17.12.2003 г.
623060 Работник в горското стопанство 6230604 Билкарство първа 17.12.2003 г.
811030 Камериер 8110301 Хотелиерство първа 17.12.2003 г.
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора 17.12.2003 г.
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора 17.12.2003 г.
815010 Фризьор 8150101 Фризьорство втора 17.12.2003 г.
Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Дата на лицензиране
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство трета 02.09.2014 г.
346010 Офис – мениджър 3460101 Бизнес – администрация трета 02.09.2014 г.
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа 02.09.2014 г.
582030 Строител 5820307 Външни облицовки и настилки втора 02.09.2014 г.
582030 Строител 5820309 Бояджийски работи втора 02.09.2014 г.
582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи първа 02.09.2014 г.
621030 Растениевъд 6210303 Зеленчукопроизводство втора 02.09.2014 г.
621030 Растениевъд 6210304 Трайни насаждения втора 02.09.2014 г.
621060 Фермер 6210601 Земеделец втора 02.09.2014 г.
622010 Техник – озеленител 6220101 Цветарство трета 02.09.2014 г.
622030 Работник в озеленяването 6220301 Озеленяване и цветарство първа 02.09.2014 г.
623060 Работник в горското стопанство 6230602 Дърводобив първа 02.09.2014 г.
762020 Сътрудник социални дейности 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск трета 02.09.2014 г.
762020 Сътрудник социални дейности 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания трета 02.09.2014 г.
762030 Помощник – възпитател 7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца трета 02.09.2014 г.
762040 Социален асистент 7620401 Подпомагане на деца втора 02.09.2014 г.
762040 Социален асистент 7620402 Подпомагане на възрастни втора 02.09.2014 г.
811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството трета 02.09.2014 г.
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора 02.09.2014 г.
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора 02.09.2014 г.
815010 Фризьор 8150101 Фризьорство втора 02.09.2014 г.
815020 Козметик 8150201 Козметика втора 02.09.2014 г.
815030 Маникюрист-педикюрист 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика втора 02.09.2014 г.
522050 Оператор на парни и водогрейни съоръжения 5220501 Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения втора 27.11.2018 г.
525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника трета 27.11.2018 г.
525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътно – строителна техника трета 27.11.2018 г.
623010 Техник – лесовъд 6230101 Горско и ловно стопанство трета 27.11.2018 г.
623010 Техник – лесовъд 6230102 Горско стопанство и дърводобив трета 27.11.2018 г.
813080 Организатор на спортни прояви и първенства 8130801 Организация на спортни прояви и първенства трета 27.11.2018 г.
815010 Фризьор 8150102 Организация и технология на фризьорските услуги трета 27.11.2018 г.
815020 Козметик 8150202 Организация и технология на козметичните услуги трета 27.11.2018 г.
815030 Маникюрист-педикюрист 8150302 Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност трета 27.11.2018 г.
851010 Еколог 8510101 Екология и опазване на околната среда трета 27.11.2018 г.
861010 Охранител 8610101 Банкова охрана и инкасова дейност трета 27.11.2018 г.
861010 Охранител 8610102 Лична охрана трета 27.11.2018 г.
861010 Охранител 8610103 Физическа охрана на обекти трета 27.11.2018 г.