Купандолски | Учебен център автошкола Дупница

Категория D - Автошкола Купандолски Дупница

Обучение: Теория и кормилна практика.

Изисквания:

Кандидата да има навършени 21 год., да притежава кат. С, стаж минимум 2 год.

Изпит:

Теория и управление.
Необходими документи за записване:

  • Копие на лична карта.
  • Oригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
  • Паспортна снимка – 1 бр.
  • Копие на шофьорска книжка и контролен талон.
  • Удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА).